Автоматизация на производството

Основно

„УниСофт НТ“ ООД се е специализирала в индустриалните системи за контрол (PLS базирани), човеко-машина интерфейс (HMI) и поръчков софтуер. Ние имаме отлични познания за контролните системи, което ни позволява те да бъдат надеждни, гъвкави и лесни за употреба. Ако се нуждаете от система за управление ние ще ви изградим най-подходящата за вашата дейност.

Най-предпочитаната от нас е PLC (програмируем логически контрол) архитектурата.За контрол и следене в реално време с подходящ човеко-машина интерфейс (HMI). PLC системите са основа за всички качествени системи за управление.

Ние конструираме и произвеждане PLC базирани системи за управление за индустриални автоматизации. Автоматизирано производство, пакетиране, складиране и други специализирани процеси като изработване на изкуствени кристали.