Информация за фирмата

„УниСофт НТ“ EООД е частна фирма, създадена в Пловдив през 2012г. Основно фирмата се определя като инженерингова. В нея се разработват Нови Технологии и машини в следните области:

 • Машини за обработка на кабели

  Машините включват операции като: Оразмеряване, Заголване, Рязане, Кримтване, Индукционно запояване на фастон, Поставяне на пластмаса за купонг и тестване на опън.

 • Машини за термично рязане

  Машини с Цифрово Програмно управление за Газо-кислородно, Плазмено и Лазерно рязане.

 • Машини за израстване на кристали

  Установки за израстване на монокристали по три от най-разпространените методи – Чохралски, Кирополус и Флакс.

 • Дървообработващи машини с Цифрово Програмно Управление и роботи

  3, 4, 5 и 6 Осни Машини с ЦПУ за Дървообработка

 • Автоматизация на производството

  Автоматизиране на производствени процеси и линии

 • Цифрово Програмно Управление

  CNC System 6.5 – 8 осно ЦПУ

 • PLC Управления за Цигарени машини

  List Content goes here