Роботи за заваряване и боядисване

Особености

 • 8 осна спираловидна интерполация

  G02 / G03

 • Контрол на движението с напрежението

  Контрол на позицията посредством регулиране на напрежението на ел.двигателите

 • Декартова и полярна координатна система

  Контрол на движенията посредством различни координатни системи

 • Компютърно базиран CNC

  Computer Numeric Control

 • Интернет

  Поддържа интернет връзка

 • LAN (Local area network)

  Поддържане на вътрешна мрежа

 • Потребителски интерфейс

  Лесен и бърз достъп до основните настройки

 • Графичен преглед

  Визуализация на процеса

 • TFT дисплей

  Комплексни изображения с голяма резолюция, съдържаща хиляди пиксели.

 • Софуерно PLC

  Софтуерено програмируем логически контролер