Сфера на действие

Машини за изкуствени кристали

Прецизното контролиране на различните процеси е от съществено значение за създаването на един кристал.

Машини за производство на кабели

„Автоматизирани цели поточни линии за производство и капсуловане на кабели.

Обработка на дърво

Фрезоване, рязане, кантиране. Цялостно обработване и подготовка на дървени материял.

Газо-кислородно рязане

Компютърно управлявани машини за газо-кислородно рязане.

Плазмено рязане

Автоматизирано плазмено рязане на сухо и под вода.

Лазерно рязане

Високо качествени автоматични системи за лазерно рязане.

Роботи за заваряване и боядисване

Гъвкави, производителни и надеждни те намират приложение в голяма част от индустрията.

Автоматизация на производството

Автоматизиране на цялостни процеси за хранително вкусовата промишленост, машиностроенето, индустрията и др.

CNC System 6.5

„УниСофт НТ“ ОДД има изградена собствена CNC система, позволяваща до 12 осно движение и 8 осни спирални интерполации.