CNC System 6.5

Особености

 • До 12 осно синхронно движение

  Поддържа синхронни оси

 • 8 осна спираловидна интерполация

  G02 / G03

 • Контрол на скорост и подаване

  Контролиране на скоростите и подаванията за всяка ос

 • Регулиране на напрежението

  Лесно може да регулирате напрежението в зависимост от дебелината на материала.

 • Регулиране на лазерния поток

  Лесно може да регулирате лазера в зависимост от дебелината на материала.

 • Капацитивни сензори

  Контрол на движенията посредством капацитивни сензори

 • Компютърно базиран CNC

  Computer Numeric Control

 • Интернет

  Поддържа интернет връзка

 • LAN (Local area network)

  Поддържане на вътрешна мрежа

 • Потребителски интерфейс

  Лесен и бърз достъп до основните настройки

 • Графичен преглед

  Визуализация на процеса

 • TFT дисплей

  Комплексни изображения с голяма резолюция, съдържаща хиляди пиксели.

 • Софуерно PLC

  Софтуерено програмируем логически контролер